Kişiler

  • Kişi listesinden herhangi bir kişiyi görüntüleme
  • Adres defterindeki bütün isimleri ve numaraları görüntüleyin
  • E-postalar, ev adresleri, iş bilgileri gibi diğer iletişim bilgilerini inceleyin
  • Sohbet uygulamalarındaki kişileri görüntüleyin
Kişiler image1
Kişiler mobile